top of page

Abonnementsvilkår

Sist oppdatert: 12.08.2021.

Med ditt digitale abonnement har du personlig tilgang til alt innhold og funksjoner som publiseres i VimScore appen produsert av VimScore AS. For tilleggsinnhold og funksjoner som utvikles i samarbeid med våre partnere vil gjelde egne salgsvilkår.

Velkommen som VimScore abonnent. Gjeldende abonnementsvilkår og salgsbetingelser er de som til enhver tid ligger på denne siden.

Ved å huke av i boksen «Aksepter brukervilkår» ved bestilling av abonnement, aksepterer du VimScores brukervilkår. Som abonnent forhåndssamtykker du til at abonnementet aktiveres på kjøpsdato og medfører betalingsplikt.

VimScore gir deg anbefalinger til hva du bør gjøre under en treningsøkt. Denne veiledningen skal ses på som et forslag og ikke noe mer. Du skal alltid lytte til din egen kropp først og fremt justere etter det.

Kort beskrivelse av VimScore abonnement

Abonnementet løper til det sies opp. Du kan når som helst kansellere abonnementet på Min side. Abonnementet forskuddsbetales og fornyes fra måned til måned om du har bestilt månedlig abonnement, eller årlig hvis du har bestilt årsabonnement.

 

OBS: Månedsabonnement kan i prøveperioden (inntil 1 md.) avsluttes på Min side med umiddelbar virkning (du mister da omgående tilgangen til VimScore appen).

Med mindre du avslutter abonnementet ditt før faktureringsdatoen, gir du oss tillatelse til å belaste betalingsmåten din for avgiften for neste faktureringsperiode. Ved oppsigelse løper ordinære års- og månedsabonnement ut perioden du har betalt for, men blir ikke fornyet.

Kjøpet er regulert av de nedenstående salgsbetingelser for forbrukerkjøp av digitale tjenester over internett. Salgsbetingelsene bygger på anbefalte standarder fra Forbrukertilsynet for internettbasert salg og abonnement. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no.

Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er VimScore AS, Gaustadalléen 21

0349 Oslo, hei@vimscore.com, tlf. 905 61 469, org. nr. 916 613 598 MVA, og betegnes i det følgende som digitalt innhold. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kunden.

3. Pris

Den oppgitte prisen for produktet og tjenester er den totale prisen kunden skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kunden ikke bære.

Alle priser er inkl. mva.

Nye abonnementspriser kunngjøres på www.vimscore.com senest 1 måned før de trer i kraft for eksisterende abonnenter. Selger forbeholder seg retten til når som helst å endre prisen på det løpende månedlige abonnementet. Dette gjelder ikke for forhåndsbetalte årlig abonnement.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kunden har sendt sin bestilling til Selger.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Selger i bestillingsløsningen på nettsiden eller i kundens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Selger kan kreve betaling for abonnement fra det tidspunkt appen blir aktivert.

Dersom kunden bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan Selger reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som appen aktiveres.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kunden utstedt ved avtalt aktivering av tjenesten. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Privat kunder kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. Levering

Levering er skjedd når kunden, eller kundens representant, har mottatt tilgang til appen.

7. Tilgang

Tilgangen er knyttet til kundens personlige abonnement, og aktiveringskoder er ikke tillatt å dele utover avtalte antall brukere.

Et digitalt abonnement kan ikke stoppes midlertidig eller overflyttes til annen person i avtalt abonnementsperiode.

Dersom brukernavn/passord eller tilgangen for øvrig til digitale utgaver/tilganger misbrukes på noen som helst måte, forbeholder Selger seg retten til å stenge tilgangen til digitale tjenester med øyeblikkelig virkning. Ved misbruk gis det ingen refusjon.

Kunden erkjenner og er kjent med at høy datatrafikk på internett kan føre til forsinkelser for framvisning og nedlasting av informasjon i appen, og skal følgelig ikke holde Selger ansvarlig for forsinkelser som er vanlig i forbindelse med bruk av apper. Kunden aksepterer også at abonnementet ikke vil være tilgjengelig på en kontinuerlig tjuefire timers basis på grunn av slike forsinkelser eller forsinkelser forårsaket av Selgers oppgradering, modifikasjon, eller standard vedlikehold av appen.

8. Personopplysninger

Kunden må ha en gyldig konto som opprettes gjennom å fylle ut nødvendig informasjon (navn, e-post, passord og betalingskort) i registreringsskjemaet på nettsiden.

Kunden er ansvarlig for å hemmeligholde brukernavn og passord, og er fullt ut ansvarlig for alle aktiviteter som utføres på sin konto.

Kunden godtar å:

  •  oppgi sanne, nøyaktige, oppdaterte og fullstendige opplysninger i henhold til kravene i registreringsskjemaet, og

  • opprettholde og raskt oppdatere registrerings data for holde dem sanne, nøyaktige og fullstendige,

  • straks informere Selger om uautorisert bruk av sin konto eller andre brudd på sikkerheten.

 

Hvis kunden ønsker å laste ned spesifisert kvittering, og legge til arbeidssted og adresse på kvitteringen, kan kunden gjøre dette på Min side.

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er Selger. Med mindre kunden samtykker til noe annet, kan Selger, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at Selger skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kundens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at Selger skal få gjennomført avtalen med kunden, eller i lovbestemte tilfelle.

Personvernserklæringen til VimScore finner du her: www.vimscore.com.

9. Immaterielle rettigheter og kopiering

Abonnementstjenesten og innhold på Selgers nettstedet og i appen er eid av Selger, av nettstedets lisensgivere eller andre leverandører av slikt materiale, og er beskyttet av norsk og internasjonal lovgiving om opphavsrett, varemerkebeskyttelse og patenter.

Ingen immaterielle rettigheter overføres til kunden i forbindelse med kjøp av tilgang til abonnementstjenesten.

Alle artikler, fotografier og grafikk med mer stilles til rådighet for visning/lesning/bruk. Det må gjerne skje skjermbilder og utskrifter av dette til eget personlig bruk. Ytterligere bruk og fremstilling krever skriftlig avtale med Selger. Virksomheter må ikke skrive ut materiale til bruk for virksomhetens ansatte eller til kommersielt bruk for øvrig. Dette gjelder også videreformidling i elektronisk eller digital form. Det henvises til åndsverksloven.

10. Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre på kjøp av et abonnementsprodukt ved å melde fra innen 14 dager etter at din bestilling er aktivert.

Vær oppmerksom på at angreretten kun gjelder nye kjøp, og ikke ved automatisk fornyelse. For å angre ditt kjøp, send en e-post til: hei@vimscore.no. Skriv gjerne også hvorfor du ønsker å angre kjøpet ditt. Dette hjelper oss å forbedre tjenesten vår i fremtiden.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kunden har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (e-post eller brev). Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Foretak har ikke angrerett.

11. Forsinkelse og manglende levering

Dersom Selger ikke leverer abonnementstilgang eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kunden eller forhold på kundens side, kan kunden i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra Selger.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

12. Konfliktløsning

Klager rettes til Selger innen rimelig tid, jf. punkt 10 og 11. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kunden ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Europakommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

bottom of page