top of page

VimScore + Kostholdsendring = 

VimScore er skapt for å hjelpe folk med å leve et bedre og sunnere liv. Det gjør vi ved å oppfordre til variert fysisk aktivitet og trening, og ved å bidra til å gjøre aktivitet til en vane. Likevel ser vi også at det er lurt med en kostholdsendring for folk flest for å oppnå best mulig energinivå og overskudd.

Vårt ønske er at du skal komme i bedre form på dine premisser. Det ønsker også Kostholdsendring AS. Vårt samarbeid med Kostholdsendring AS bidrar til at du tar vare på kroppen din uten at du må gå til drastiske endringer. Vi hjelper deg der du er. På denne måten øker vi sjansen for at du lykkes og ønsker å fortsette i riktig retning.

bottom of page